Регистър по чл.13 ал.1 от Валутния закон - чуждестранни граждани